Quality Hotel 33, 2008. Ark: Mellbye arkitekter 2008