2011 – 2013. Et omfattende prosjekt om bygninger langs jernbanen i Norge, Sverige og Danmark, først og fremst er det vanntårn og vannstendere men også stasjoner på utvalgte jernbanetrasseer. Objektene er ofte fotografert fra 4 sider og satt sammen til ett bilde.
Utstilling 17. jan – 08.mars 2015 i Kunstbanken/Hedmark Kunstsenter på Hamar