En reise i Sameland, 2002, i fotspor etter Ivo Pannaggi, en italiensk arkitekt som reiste i Nordkalotten i 1936, skreiv om og fotograferte samer, deres hus, skikker og folketradisjoner. Artiklene ble publisert i Gazzetta del Popolo i 1937.
Utdrag av artiklene, gamle og nye fotos foreligger i bok med samme navn fra 2005