Kirkelandet kirke, 2003. Ark: Odd Kjell Østby, 1964