St. Hallvard kirke og kloster, 1996/97. Ark: Lund og Slaatto, 1966