Norske Hus er et av mine seineste prosjektene, påbegynt i 2013